Referenser / Utsällningar

Litteratur

Clemens, av Eugen Wretholm, utgiven av Bonniers 1948
Artikel av Torsten Bergmark, Ord och Bild 1947
Omnämnd i alla större uppslagsverk

Utställningar

1940 Svensk Franska
1943 Svensk-Franska, ”Fyra målare”
1957 Konstnärsakademin
1977 Konstnärshuset
1997 Konstnärsakademin

Muséer

Verk av Curt Clemens finns i Nationalmuseums och Moderna Muséets samlingar somt hos länsmuséer.

Kortfilm

”Clemens” producerad av Göran Gunér i samarbete med Lennart och Mikael Clemens, se länk. Filmen visad i
SVT vid ett flertal tillfällen 1988 och under 90-talet. Se separat sida under denna hemsida.